Thiên Lộc Phát chuyên phân phối relay bảo vệ trong đó có thiết bị relay bảo vệ Mikro chính hãng.

Thiết bị relay bảo vệ được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện công nghiệp.