CÔNG TY THIÊN LỘC PHÁT CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, TRONG ĐÓ CÓ PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN MASTER ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT HIỆN NAY.

Các phụ kiện tủ điện mà chúng tôi đang có hiện nay: Phụ kiện tủ điện Master, thanh đỡ, gối đỡ, thanh lược, biến dòng, co nhiệt thanh đồng, đầu cosse, nút nhấn, đèn báo, Idec, Young Sung, Risesun, Master, Sungho, Hanyoung

 1. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN GỐI ĐỠ
 2. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN THANH ĐỠ
 3. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN THANH LƯỢC
 4. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN BIẾN DÒNG
 5. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN CO NHIỆT THANH ĐỒNG
 6. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN ĐẦU COSSE (COS)
 7. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN NÚT ẤN, ĐÈN BÁO
 8. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN IDEC
 9. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN HAITAN
 10. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN YOUNG SUNG
 11. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN RISESUN
 12. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN CNC
 13. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN SUNGHO
 14. PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN HANYOUNG
 15. DÂY RÚT