CÔNG TY THIÊN LỘC PHÁT CHUYÊN PHÂN PHỐI BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ SK

Bộ điều khiển tụ bù Sk dùng để điều khiển tụ bù thay thế hệ số cos phi theo option.